Lectorale rede

Op 17 september 2017 heeft dr. ir. Linda Terlouw van Icris haar lectorale rede uitgesproken als formele aanvaarding van haar ambt als lector aan Avans+ (naast haar werkzaamheden voor Icris). U kunt deze als ebook downloaden. Tijdens een afspraak kunnen wij uiteraard ook een fysiek exemplaar voor u meenemen.

DE DATAREVOLUTIE
Ontwerpen wij of worden we onderworpen?

Momenteel bevinden we ons in een datarevolutie. Fysieke of softwarematige sensoren leggen steeds meer data automatisch vast, systemen communiceren onderling en zelflerende algoritmes zijn beslissingsondersteunend of lijken zelfs volledig gemandateerd te zijn voor het nemen van beslissingen. Data, wanneer geregistreerd, verdwijnt niet meer; we kennen nauwelijks beperkingen meer in opslagcapaciteit. De golf aan data die over ons heen komt brengt veranderingen teweeg in de manier waarop we onze samenleving en organisaties inrichten, of we nu willen of niet. Veel beroepen waarin mensen routinematig productiewerk uitvoeren of administratieve handelingen verrichten zullen verdwijnen. Wat betekent dit voor onze samenleving en voor ons als medewerker van organisaties? En hoe kunnen we data op een juiste manier inzetten? Dr. Ir. Linda Terlouw behandelt in deze lectorale rede hoe we om kunnen gaan met deze datarevolutie.


Copyright ICRIS BV