Wat we doen

Ons specialisme op gebied van data science en machine learning passen we het liefst toe in concrete, bruikbare oplossingen voor onze klanten. We laten het niet bij mooie voorbeelden, rapporten of onbruikbare prototypes: wij zullen altijd het doel nastreven om een geïntegreerde, werkende en liefst beheerde oplossing te leveren die past bij de situatie van de klant.

We beseffen ons dat deze activiteiten niet in een vastomkaderde dienst of product te vatten zijn. Weet echter dat we u van dienst kunnen zijn met activiteiten als: training, advies, visievorming of ontwikkeling van proof-of-concepts. In vervolgtrajecten hanteren we het liefst een projectmatige aanpak waarbij we harde afspraken kunnen maken over op te leveren functionalteit, oplossingen en zelf het beheer en onderhoud hiervan.

De technische oplossingen die wij bieden zijn zodanig divers en specifiek per klant verschillend dat het lastig is om een dekkende opsomming te geven van ons gereedschap. Wij zullen echter altijd in de basis uitgaan van het moderne infrastructurele patroon van (centrale) cloud computing met aangevuld edge/fog computing (zie onze open-source referentiestack Talos voor meer informatie hierover). Of u uw centrale cloud oplossing nu on-premise, of bij Amazon, Microsoft, Google of andere speler host, maakt ons niet uit: wij passen ons aan aan uw richtlijnen en wensen.

Copyright ICRIS BV